Peaaegu kõik hotellid Tartus on majutuspõhised ning peale toitlustuse eriti muid lisaväärtusi ei pakuta. Tartu spa all võib enamasti mõelda Dorpati hotelli, kellel on korralik spaosakond, kus saab endale broneerida erinevaid hoolitsusi. Dorpati hotell asub otse Emajõe kaldal ning pakub majutuskohtasid rohkem kui neljasajale inimesele. Lisaks Lõuna-Eesti suurimale konverentsikeskusele pakutakse oma klientidele ka head spad. Valikust leiab massaže, pediküüri, maniküüri, näohoolitsusi ja erinevaid kehahoolitsusi. Kõiki neid asju saab endale juurde broneerida lisaks majutusele. Dorpatis tegutseb kindlasti parim Tartu spa.

Väike ilukeskus on olemas ka Aleksandri hotellis, mis asub kesklinnast natukene kaugemal. Jalutuskäik sinna võtab aega umbes 10 minutit. Nende pakutav ei ole nii laialdane nagu Dorpatis, kuid siiski leiab nimekirjast massaži, maniküüri, juuksurit ja isegi hambaarsti. Kahjuks ei ole spa Tartus eriti populaarne, sest enamus head spad asuvad kas Pärnus või Saaremal. Samas soovikorral leiab midagi ka Tartust.